Lebensrettende Maßnahmen beim Säugling

SäuglingsreanimationReanimationsalgorithmus bei Säuglingen1


  1. Gerald Bäck with a CC0-1.0 public domain dedication = no copyright